fbpx

“ECOLE 42 BANGKOK” สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ ไม่มีครู ไม่มีค่าเทอม แต่สอบเข้ายาก

“ECOLE 42 BANGKOK” สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ ไม่มีครู ไม่มีค่าเทอม แต่สอบเข้ายาก

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

ECOLE 42 BANGKOK (เอกอล 42 แบงค็อก) เป็นสถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมแห่งแรกในไทยและในอาเซียนอีกด้วย เพื่อสนับสนุนศักยภาพของคนไทยและแก้ปัญหาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี 3 แนวคิดหลัก คือ ไม่มีอาจารย์ ไม่มีปริญญา และไม่มีค่าเทอม ECOLE 42 BANGKOK กำลังเปิดรับสมัครรุ่นแรก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ที่ก่อตั้งมาเพื่อเรียนฟรีเท่านั้น

สถาบันสอนนักเขียนโปรแกรม ECOLE 42 BANGKOK ก่อตั้งโดย ซาเวียร์ นิแอล อภิมหาเศรษฐี เจ้าพ่อโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตชาวฝรั่งเศส ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของคนในแวดวงดิจิทัล และอยากปั้นนักโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพ จึงตั้งสถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมขึ้น โดยจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด แต่ทั้งหมดนี้จะต้องฟรี

ปัจจุบันมีแคมปัสทั้งหมด 19 แห่ง จาก 16 ประเทศ สำหรับ ECOLE 42 BANGKOK นับเป็นแห่งแรกในอาเซียน และแห่งที่ 3 ในเอเชีย รองจาก ECOLE 42 TOKYO ประเทศญี่ปุ่น และ ECOLE 42 SEOUL ประเทศเกาหลีใต้

ทางเลือกสำหรับคนมี Passion

จุดเริ่มต้นของการเปิดสถาบันสอนโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทย มาจากการที่ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากอดีต หนึ่งในนั้นคือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และโดยเฉพาะการเรียนด้าน IT หรือ ICT เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก การรอให้เรียนจบ 4 ปีในระบบปกติ อาจจะช้าเกินไปที่จะได้วิศวกรมาใช้งาน ประเทศไทยกำลังขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ด้วย ดังนั้นสถาบันนี้ เป็นเสมือนสถาบันทางเลือกเพื่อสร้างคนทำงานที่เร็วขึ้น เป็นทางเลือกให้คนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสนใจด้าน Programming หรือ Coding

3 แนวคิด ที่ยากจะเลียนแบบ

  1. ไม่มีอาจารย์ ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมและเกิดการทำงานร่วมกันหรือทีมเวิร์ค โดยจะมีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน โดยห้องคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนใช้พื้นที่ทำโปรเจกต์หรือกิจกรรมอื่นๆ
  2. ไม่มีปริญญา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการสำเร็จหลักสูตร (Certificate of Completion) ซึ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุคดิสรัปชัน ที่ใบปริญญาไม่สำคัญเท่าความรู้และความสามารถอีกต่อไป
  3. ไม่มีค่าเทอม ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าเทอมในการศึกษา และหลักสูตรเนื้อหาการเรียนทั้งหมดจะมาจากทีมงานวิชาการจากประเทศฝรั่งเศส

การคัดเลือกเข้มข้น 3 ด่าน จากสอบออนไลน์ไปจนถึงเข้าค่าย 1 เดือน

ความน่าสนใจของสถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมแห่งนี้ คือ ไม่กำหนดเรื่องพื้นฐานเลย ต่อให้ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ แค่ต้องผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

ด่านแรกของการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องทำ Online Test เพื่อวัดว่ามีตรรกะด้านการเขียนโปรแกรมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ชุดทดสอบ คือ ชุดแรกทดสอบความจำ เป็นการจดจำสีกับตำแหน่ง ใช้เวลาทดสอบ 4 นาที และชุดที่สอง เป็นการทดสอบตรรกะ เช่น ถ้าต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เดินตามเส้นทางไหนถูกต้อง ใช้เวลาทำ 2 ชั่วโมง

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้มาแล้ว คนที่ผ่านจะเข้าสู่รอบ Check In คนที่ยืนยันสิทธิ์ก่อนจำนวน 500 คนก็จะได้ไปต่อ เพื่อคัดเลือกคนที่มีความต้องการเรียนจริงๆ และเมื่อได้จำนวนครบ 500 คนแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่รอบ  Piscine เป็นการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ในลักษณะของค่าย จะแบ่งจำนวนคน 500 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม ต้องเข้ามาเรียนรู้การเขียนโปรแกรม การทำโปรเจ็กต์ เวิร์คช้อป การทำงานเป็นทีม ใช้เวลา 4 สัปดาห์ การคัดเลือกในรอบนี้สำคัญมาก เพราะต้องอยู่ในค่ายเพื่อเรียนรู้ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม  สามารถเทียบเท่าการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีในคณะสายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการเรียนที่โฟกัสเรื่องการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เรียนวิชาอื่นๆ ตามหลักสูตรปกติทั่วไป สำหรับในรอบนี้จะคัดเลือกในแต่ละกลุ่มเพียง 50 คนเพื่อเป็นนักศึกษาตัวจริงที่จะได้เรียนใน ECOLE 42 BANGKOK

แบบฝึกหัดจริงจากบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ เรียนรู้เอง ไม่ต้องมีครูสอน

รูปแบบการเรียนต้องบอกว่าแตกต่างจากการเรียนปกติโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นหลักสูตรที่ดีไซน์มาจากทีมวิชาการของฝรั่งเศสโดยตรง เน้นการแก้ไขปัญหาโจทย์ที่ได้ เป็น Project – Base Learning โดยร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกต่างๆ เช่น Google ให้โจทย์มานักศึกษาจะต้องแก้ไขให้ได้ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีปัญหาด้านระบบให้แก้ไขจำนวนมากอยู่แล้ว การเรียนจึงเป็นการเรียนแบบไม่มีครูผู้สอน ไม่มีห้องเรียน มีแต่ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มาใช้ทำงาน โดยสามารถมาทำงานร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากแก้ปัญหาแล้วจะมีการประเมินผล ผ่าน/ไม่ผ่าน เพื่อไปสูู่ระดับถัดไป

หลักสูตรเหมือนเกม ต้องผ่านเท่านั้นถึงจะไป Level ถัดไปได้

ไม่มีครูผู้สอน เน้นแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมดิจิทัล รูปแบบการเรียนจะคล้ายๆ เกม ผู้เรียนสามารถวางแผนและบริหารเวลาได้เอง 100% โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาเรียน 3-5 ปีจึงจะจบหลักสูตร เงื่อนไขคือ จะต้องผ่านการทดสอบทั้ง 21 ระดับ โดยมีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ยังกล่าวเสริมอีกว่า นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้เอง แต่มีผลกับการเรียนจบของผู้เรียนด้วย แม้ว่าจะเข้าเรียนพร้อมกับเพื่อน แต่อาจจะจบไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับความขยันและความสามารถของตนเอง แต่ละระดับจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อวัดว่าเรามีความรู้เพียงพอในเรื่องนั้นหรือไม่ จนถึงระดับที่ 21 ดังนั้นการผ่าน 1 ระดับของแต่ละคนอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน บางคนอาจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในขณะที่บางคนอาจใช้เวลา 1 เดือน ใครพร้อมสอบก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอสอบได้เลย แต่ทั้งนี้ก็มีข้อกำหนดว่าใน 1 ปีแรก จะต้องผ่าน 7 ระดับ ถ้าไม่ผ่านจะถูกรีไทร์ โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดห้องคอมพิวเตอร์ให้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน/สัปดาห์ สามารถเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ 

การที่แต่ละระดับมีความยากขึ้นเรื่อยๆ ก็คล้ายกับเกมที่เลเวลยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจบไปแล้ว คนๆ นั้นจะเก่งด้านโปรแกรมเมอร์และโค้ดดิ้งจริงๆ นอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมอย่าง ภาษา C , C++ จะต้องสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ทำงานดีไซน์ได้ ทักษะความรู้จะเหมือนการเรียน 4 ปีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ย่นระยะเวลาลง หากมีพร้อมและขยัน 1 ปีครึ่งก็สามารถเรียนจบได้

จากสถิติ คนเรียนไม่จบก็มี เพราะได้งานทำก่อน

นับจากวันที่ก่อตั้งสถาบัน ECOLE 42 PARIS จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 7 ปี สถาบันสามารถการันตีว่านักศึกษาของที่นี่มีงานทำ 100% ซึ่งจากสถิติมีนักศึกษาที่สอบไม่ถึงระดับ 21 ก็มีบริษัทซื้อตัวไปทำงาน เนื่องจากดูตามผลงานและให้ค่าเงินเดือนตามความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากการแก้โจทย์ปัญหาระหว่างเรียน ทำให้บริษัทต่างๆ เก็บข้อมูลของผู้เรียนไว้ ทำให้มีโอกาสเป็นตัวเลือกในสายโปรแกรมเมอร์มากกว่าคนอื่นๆ

เรียนฟรี มีงานทำ ยังไม่พอ มีสิทธิ์โกอินเตอร์

สถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมเมอร์ ECOLE 42 BANGKOK เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้บรรยากาศการเรียนมีความเป็นนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของสถาบันเครือข่ายนี้ เด็กทั่วโลกสามารถสมัครได้ สามารถแลกเปลี่ยนไปมาได้ เช่น ผู้เรียนสามารถไป ECOLE 42 TOKYO และไปเข้าเรียนได้ เพราะมี ACCOUNT เพื่อใช้ในการเข้าเรียน

นอกจากนี้ประมาณระดับที่ 10 จะต้องไปฝึกงานที่สถานประกอบการจริงเป็นเวลา 6 เดือน ดังนั้นมองในภาพรวมแล้ว หลักสูตรนี้ค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยปกติ แต่จะมาโฟกัสที่การเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ

เปิดกว้างรับทุกคน ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขผู้สมัคร คือ อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน ถ้าสอบผ่านแบบทดสอบได้ก็หมายความว่ามีพรสวรรค์ที่สามารถเรียนรู้ได้ บุคคลที่สนใจ ECOLE 42 BANGKOK กำลังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ที่ www.42bangkok.com

 

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @inDigital ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์

เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

ที่มา : dek-d

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *