fbpx

รวมขนาดรูปภาพสำหรับโฆษณา Facebook 2020

รวมขนาดรูปภาพสำหรับโฆษณา Facebook 2020

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนพิกเซลขั้นต่ำของรูปภาพที่แนะนำสำหรับทุกตำแหน่งการจัดวาง

Facebook มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของจำนวนพิกเซลขั้นต่ำในรูปภาพ ดังต่อไปนี้

 1. Facebook
 • ฟีด Facebook

สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ในเดสก์ท็อป คือ 479 x 246 พิกเซล และบนมือถือควรมีความกว้างอย่างน้อย 320 พิกเซล แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,350 พิกเซล

 • คอลัมน์ด้านขวาของ Facebook

254 x 133 พิกเซล เแนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 1,200 พิกเซล

 • Instant Articles บน Facebook

สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 1,200 พิกเซล

 • Facebook Marketplace

สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 1,200 พิกเซล

 • Facebook Stories

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,920 พิกเซล

 1. Instagram
 • Instagram Stories

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,920 พิกเซล

 • ฟีด Instagram

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,350 พิกเซล

 1. Audience Network

 • โฆษณาแบบเนทีฟ โฆษณาแบบแบนเนอร์ และโฆษณาคั่นบน Audience Network

398 x 208 พิกเซล สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ เราแนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 628 พิกเซล

 1. Messenger

 • Messenger Stories

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,920 พิกเซล

 • กล่องข้อความ Messenger

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 1,200 พิกเซล

 • ข้อความที่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 628 พิกเซล

ภาพฟีด Facebook

คำแนะนำในการออกแบบ

 • ประเภทไฟล์ : jpg หรือ png
 • อัตราส่วนของภาพ : 1.91:1 ถึง 4:5
 • ความละเอียดที่แนะนำ : อัพโหลดรูปภาพความละเอียดสูงสุดที่มี
 • รูปภาพที่มีข้อความมากกว่า 20% อาจแสดงโฆษณาได้น้อยลง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความในรูปภาพ
 • ข้อความ : 125 ตัวอักษร

พร้อมลิงก์

 • อัตราส่วนของภาพ : 91:1 ถึง 1:1
 • ความละเอียดที่แนะนำคืออย่างน้อย 1,080 x 1,080 พิกเซล
 • หัวเรื่อง : 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบายลิงก์ : 30 ตัวอักษร

พาโนรามาหรือรูปภาพ 360 องศา

พาโนรามาหรือรูปภาพ 360 อาจปรากฏบน Facebook เพื่อให้ประสบการณ์แบบตอบสนองได้ Facebook สามารถตรวจพบและประมวลผลรูปภาพเหล่านี้ได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเมตาเฉพาะกล้องจากรูปภาพที่ถ่ายโดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับรูปภาพ 360

ข้อกำหนดเชิงเทคนิค : ฟีดข่าวบนเดสก์ท็อป

 • โฆษณาแบบภาพเดียว

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 400×500

 • โฆษณาแบบภาพเดียวที่มีลิงก์

ความกว้างขั้นต่ำ : 476 พิกเซล

ความสูงขั้นต่ำ : 249 พิกเซล

 • อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพ

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 100×100

อัตราส่วนกว้างยาวสูงสุด : 191×100

ข้อกำหนดเชิงเทคนิค : ฟีดข่าวบนมือถือ

 • โฆษณาแบบภาพเดียว

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 400×500

 • โฆษณาแบบภาพเดียวที่มีลิงก์

ความกว้างขั้นต่ำ : 320 พิกเซล

 • อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพ

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 100×100

อัตราส่วนกว้างยาวสูงสุด : 191×100

วิดีโอฟีด Facebook

อัพโหลดวิดีโอต้นทางความละเอียดสูงสุดที่มีอยู่โดยไม่มีตัวอักษรหรือกรอบด้านข้าง (ไม่มีแถบสีดำ) รองรับไฟล์เกือบทุกประเภท แนะนำให้ใช้การบีบอัดไฟล์แบบ H.264 พิกเซลสี่เหลี่ยมจัตุรัส อัตราเฟรมคงที่ ระบบสแกนแบบ Progressive และการบีบอัดไฟล์เสียง AAC สเตอริโอที่ 128kbps ขึ้นไป

 • อัตราส่วนวิดีโอ : 9:16 ถึง 16:9
 • ความละเอียดที่แนะนำ : อัพโหลดวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่มีและตรงกับข้อจำกัดด้านขนาดของไฟล์และอัตราส่วน
 • ขนาดไฟล์วิดีโอ : ไม่เกิน 4GB
 • ความยาววิดีโอต่ำสุด : 1 วินาที
 • ความยาววิดีโอสูงสุด : 240 นาที
 • คำบรรยายวิดีโอ : ระบุหรือไม่ก็ได้ แต่แนะนำให้ระบุ
 • เสียงวิดีโอ : มีหรือไม่ก็ได้ แต่แนะนำให้มี
 • ข้อความ : 125 ตัวอักษร
 • ภาพขนาดย่อของวิดีโอที่มีข้อความมากกว่า 20% อาจแสดงโฆษณาได้น้อยลง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความในรูปภาพ
 • วิดีโอแนวตั้ง (ที่มีอัตราส่วนกว้างยาวสูงกว่า 4:5) อาจถูกปรับให้มีอัตราส่วน 4:5

พร้อมลิงก์

 • หัวเรื่อง : 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบายลิงก์ : 30 ตัวอักษร

ข้อกำหนดเชิงเทคนิค : ฟีดข่าวบนเดสก์ท็อป

ความยาววิดีโอโฆษณาแบบวิดีโอเดียว

ระยะเวลาขั้นต่ำของวิดีโอ : 1 วินาที

ระยะเวลาสูงสุดของวิดีโอ : 241 นาที

 • ขนาดวิดีโอ

ความกว้างขั้นต่ำ : 120 พิกเซล

ความสูงขั้นต่ำ : 120 พิกเซล

 • ขนาดวิดีโอ

ขนาดไฟล์วิดีโอสูงสุด : 26GB

ขนาดไฟล์วิดีโอขั้นต่ำ : 1MB

 • อัตราส่วนกว้างยาวของวิดีโอ

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 100×400

อัตราส่วนกว้างยาวสูงสุด : 400×100

ข้อกำหนดเชิงเทคนิค : ฟีดข่าวบนมือถือ

 • ความยาววิดีโอโฆษณาแบบวิดีโอเดียว

ระยะเวลาขั้นต่ำของวิดีโอ : 1 วินาที

ระยะเวลาสูงสุดของวิดีโอ : 241 นาที

 • ขนาดวิดีโอ

ความกว้างขั้นต่ำ : 120 พิกเซล

ความสูงขั้นต่ำ : 120 พิกเซล

 • ขนาดวิดีโอ

ขนาดไฟล์วิดีโอสูงสุด : 26GB

ขนาดไฟล์วิดีโอขั้นต่ำ : 1MB

 • อัตราส่วนกว้างยาวของวิดีโอ

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 100×400

อัตราส่วนกว้างยาวสูงสุด : 400×100

อัตราส่วนกว้างยาว

เมื่อคุณสร้างโฆษณาสำหรับมือถือ รูปภาพ และวิดีโอ ควรครอบคลุมพื้นที่บนหน้าจอให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจ เลือกอัตราส่วนกว้างยาวที่เหมาะกับตำแหน่งการจัดวางและรูปแบบต่างๆ (ดูลักษณะของตำแหน่งการจัดวาง) และอย่าลืมตรวจสอบว่าตำแหน่งการจัดวางใดรองรับอัตราส่วนกว้างยาวใดบ้าง ด้านล่างนี้คืออัตราส่วนกว้างยาวที่แนะนำบางส่วนสำหรับตำแหน่งการจัดวางและรูปแบบต่างๆ

 • สำหรับตำแหน่งการจัดวางแบบฟีด : แนะนำให้ใช้ภาพสี่เหลี่ยมจตุรัสอัตราส่วน 1:1 และวิดีโออัตราส่วน 4:5
 • สำหรับตำแหน่งการจัดวางสตอรี่ : คนส่วนใหญ่ถือโทรศัพท์ในแนวตั้ง แนะนำให้ใช้อัตราส่วน 9:16 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหน้าจอ
 • สำหรับรูปแบบภาพสไลด์วิดีโอ : แนะนำให้ใช้อัตราส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบ 1:1 และใช้อัตราส่วนเดียวกันสำหรับวิดีโอทั้งหมดในภาพสไลด์
 • สำหรับวิดีโอแบบในสตรีม : แนะนำให้ใช้อัตราส่วนแบบ 16:9 ในแนวนอนเพื่อให้พอดีกับวิดีโอที่แสดงโฆษณา
 • ตำแหน่งการจัดวาง Audience Network : แนะนำให้ใช้อัตราส่วนแนวตั้งแบบ 9:16

ภาพลงโฆษณาบน Facebook

 • ขนาดปกโฆษณา : 1200*800px
 • ขนาดจตุรัสโฆษณา : 800*800px

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @inDigital ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์

เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

ที่มา : facebook, facebook, facebook, facebook, facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *