fbpx

การอัพโหลดตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดเป้าหมายแบบเป็นกลุ่ม

การอัพโหลดตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดเป้าหมายแบบเป็นกลุ่ม

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

หากคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งเป็นเป้าหมาย การนำเข้าตำแหน่งเหล่านั้นจากแหล่งอื่นโดยใช้การคัดลอก/วางอาจช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากกว่า เพื่อดำเนินการตามนี้ ไปที่ส่วน “กลุ่มเป้าหมาย” ของการสร้างชุดโฆษณาและ:

  1. คลิก “เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งจำนวนมาก…
  2. คลิกที่เมนูดร็อปดาวน์ “เลือกหนึ่งอย่าง” และเลือกประเภทตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการกำหนดเป้าหมาย
  3. วางข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมแล้ว (ดู: ตารางด้านล่าง) ที่คุณต้องการใช้
  4. ตรวจสอบเพื่อดูจำนวนตำแหน่งที่ตั้งที่แมตช์
  5. หากพอใจแล้ว คลิกที่ “เพิ่ม [#] ตำแหน่งที่ตั้งที่แมตช์

รูปแบบจะแตกต่างกันไปตามประเภทตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังใช้ (เช่น เมือง ประเทศ) ใช้ตารางนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณวางได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสม

ประเภทตำแหน่งที่ตั้ง รูปแบบ ตัวอย่าง หมายเหตุ
ประเทศ ชื่อประเทศ 1, ชื่อประเทศ 2, ชื่อประเทศ 3 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ ใช้ชื่อประเทศ ไม่ใช่รหัสประเทศ
รัฐหรือภูมิภาค ชื่อรัฐ 1, ชื่อรัฐ 2, ชื่อรัฐ 3 อัสวัน โกเวอร์โนเรท, ภูมิภาคออกแลนด์, นิวยอร์ก ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าใช้ตัวย่อของรัฐ (เช่น: CA สำหรับแคลิฟอร์เนีย)
DMA ชื่อ DMA 1; ชื่อ DMA 2, ชื่อ DMA 3 โฮโนลูลู, แฟร์แบงค์, ไบล็อกซี-กัล์ฟพอร์ต ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าใช้รหัส DMA
เมือง ชื่อเมือง 1, ชื่อรัฐ 1; ชื่อเมือง 2, ชื่อรัฐ 2 เมนโลพาร์ค, แคลิฟอร์เนีย; ปารีส, ฝรั่งเศส ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นเมืองและรัฐ ใช้เครื่องหมายอัฒภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าลืมใส่ชื่อรัฐด้วย
รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 1, รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 2, รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 3 US:94025, GB:NW1 3, FR:75003 ใช้เครื่องหมายทวิภาคและไม่ต้องเว้นวรรคคั่นรหัสประเทศและรหัสไปรษณีย์ ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ หากคุณกำลังใช้รหัสไปรษณีย์ของสหรัฐฯ จะใส่หรือไม่ใส่รหัสประเทศก็ได้
ตำแหน่งที่ตั้งแบบกำหนดเอง ที่อยู่ 1, ชื่อเมือง 1, ชื่อรัฐ 1 (หากมี), ชื่อประเทศ 1; ที่อยู่ 2, ชื่อเมือง 2, ชื่อรัฐ 2 (หากมี), ชื่อประเทศ 2 1600 เพนซิลเวเนีย แอวะนิว เอ็นดับเบิลยู, วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกา; 1 แฮคเกอร์เวย์, เมนโลพาร์ค, สหรัฐอเมริกา ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นตำแหน่งที่ตั้ง ใช้เครื่องหมายอัฒภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ สามารถใช้ชื่อรัฐแบบเต็มหรือตัวย่อก็ได้

 

หากคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งเป็นเป้าหมาย การนำเข้าตำแหน่งเหล่านั้นจากแหล่งอื่นโดยใช้การคัดลอก/วางอาจช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากกว่า เพื่อดำเนินการตามนี้ ไปที่ส่วน “กลุ่มเป้าหมาย” ของการสร้างชุดโฆษณาและ:

  1. คลิก “เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งจำนวนมาก…
  2. คลิกที่เมนูดร็อปดาวน์ “เลือกหนึ่งอย่าง” และเลือกประเภทตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการกำหนดเป้าหมาย
  3. วางข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมแล้ว (ดู: ตารางด้านล่าง) ที่คุณต้องการใช้
  4. ตรวจสอบเพื่อดูจำนวนตำแหน่งที่ตั้งที่แมตช์
  5. หากพอใจแล้ว คลิกที่ “เพิ่ม [#] ตำแหน่งที่ตั้งที่แมตช์

รูปแบบจะแตกต่างกันไปตามประเภทตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังใช้ (เช่น เมือง ประเทศ) ใช้ตารางนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณวางได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสม

ประเภทตำแหน่งที่ตั้ง รูปแบบ ตัวอย่าง หมายเหตุ
ประเทศ ชื่อประเทศ 1, ชื่อประเทศ 2, ชื่อประเทศ 3 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ ใช้ชื่อประเทศ ไม่ใช่รหัสประเทศ
รัฐหรือภูมิภาค ชื่อรัฐ 1, ชื่อรัฐ 2, ชื่อรัฐ 3 อัสวัน โกเวอร์โนเรท, ภูมิภาคออกแลนด์, นิวยอร์ก ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าใช้ตัวย่อของรัฐ (เช่น: CA สำหรับแคลิฟอร์เนีย)
DMA ชื่อ DMA 1; ชื่อ DMA 2, ชื่อ DMA 3 โฮโนลูลู, แฟร์แบงค์, ไบล็อกซี-กัล์ฟพอร์ต ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าใช้รหัส DMA
เมือง ชื่อเมือง 1, ชื่อรัฐ 1; ชื่อเมือง 2, ชื่อรัฐ 2 เมนโลพาร์ค, แคลิฟอร์เนีย; ปารีส, ฝรั่งเศส ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นเมืองและรัฐ ใช้เครื่องหมายอัฒภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าลืมใส่ชื่อรัฐด้วย
รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 1, รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 2, รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 3 US:94025, GB:NW1 3, FR:75003 ใช้เครื่องหมายทวิภาคและไม่ต้องเว้นวรรคคั่นรหัสประเทศและรหัสไปรษณีย์ ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ หากคุณกำลังใช้รหัสไปรษณีย์ของสหรัฐฯ จะใส่หรือไม่ใส่รหัสประเทศก็ได้
ตำแหน่งที่ตั้งแบบกำหนดเอง ที่อยู่ 1, ชื่อเมือง 1, ชื่อรัฐ 1 (หากมี), ชื่อประเทศ 1; ที่อยู่ 2, ชื่อเมือง 2, ชื่อรัฐ 2 (หากมี), ชื่อประเทศ 2 1600 เพนซิลเวเนีย แอวะนิว เอ็นดับเบิลยู, วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกา; 1 แฮคเกอร์เวย์, เมนโลพาร์ค, สหรัฐอเมริกา ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นตำแหน่งที่ตั้ง ใช้เครื่องหมายอัฒภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ สามารถใช้ชื่อรัฐแบบเต็มหรือตัวย่อก็ได้

 

เรียนสร้างโฆษณาบน Facebook กับอ.หลิง

ติดต่อ Line ID : @ajlink
คลิกเพื่อ  ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40ajlink
Fanpage : Aj Link
คลิก https://www.facebook.com/krulink/

ติดตามข่าวสารไอที
www.ajlink.net

ข้อมูลจาก Facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *