fbpx

วัตถุประสงค์ในการโฆษณา

วัตถุประสงค์ในการโฆษณา

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

โฆษณาที่แสดงใน Facebook Instagram และ Audience Network เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งดูจากจำนวนข้อความรูปภาพที่ใช้ในโฆษณาของคุณ จากการตรวจสอบดังกล่าว โฆษณาที่มีจำนวนข้อความรูปภาพมากกว่าจะแสดงต่อผู้คนน้อยกว่า โปรดทราบว่ารูปภาพโฆษณาบางภาพอาจได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วปกหนังสือ ปกอัลบั้ม และภาพสินค้ามักจะได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อยกเว้น

ข้อความรูปภาพคืออะไร

ข้อความรูปภาพคือข้อความใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนรูปภาพโฆษณาหรือชิ้นงานโฆษณา ข้อความชนิดนี้ไม่รวมข้อความที่ไม่ได้อยู่บนรูปภาพ เช่น เนื้อเรื่องของโฆษณา

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของข้อความรูปภาพ

เนื้อความ

รูปภาพโฆษณา

ข้อความรูปภาพ:

คุณจะทราบได้อย่างไรว่ารูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไป

ใช้เครื่องมือของเราเพื่อตรวจสอบปริมาณข้อความบนรูปภาพ

การตรวจสอบว่าการเข้าถึงของโฆษณาคุณอาจลดลง เนื่องจากมีข้อความบนรูปภาพโฆษณามากเกินไป ขณะที่ความแม่นยำของเครื่องมืออาจไม่สมบูรณ์แบบ คุณควรใช้เครื่องมือเป็นแนวทางเพื่อช่วยให้คุณสร้างและส่งโฆษณาที่มีแนวโน้มว่าจะสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อความรูปภาพของเรา

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนก่อนส่งโฆษณา

หากระบบของเราตรวจจับได้ว่ารูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไประหว่างที่คุณกำลังสร้างโฆษณา คุณอาจได้รับข้อความที่แสดงปัญหาดังกล่าวและมอบตัวเลือกให้คุณขอการตรวจสอบด้วยตนเอง หากคุณเชื่อว่าโฆษณาของคุณได้รับการติดค่าสถานะที่ไม่ถูกต้องหรือเชื่อว่าโฆษณาของคุณมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เราขอแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือก “ขอการตรวจสอบด้วยตนเอง”

วิธีที่เราตรวจสอบรูปแบบโฆษณาต่างๆ มีดังนี้

 • โฆษณาภาพเดี่ยว – เราตรวจสอบรูปภาพที่ใช้ในโฆษณาเพื่อดูว่ารูปภาพเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านข้อความรูปภาพของเราหรือไม่
 • โฆษณาแบบภาพสไลด์ – เราจะตรวจสอบแต่ละรูปภาพภายในโฆษณาเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวทางข้อความรูปภาพของเราหรือไม่ โปรดทราบว่าแม้ว่ารูปภาพ 1 ภาพในภาพสไลด์มีข้อความมากเกินไป สิ่งนี้จะมีผลต่อทั้งโฆษณา
 • โฆษณาแบบวิดีโอ – เราดูที่ภาพขนาดย่อเพื่อทำให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อความ

เคล็ดลับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้รูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไป

 • ตรวจสอบรูปภาพของคุณก่อนที่จะลองแสดงโฆษณา
 • ถ้าคุณต้องการใส่ข้อความในรูปภาพของคุณ พยายามใช้คำน้อยลงและ/หรือลดขนาดตัวอักษรของข้อความ โปรดทราบว่าหากข้อความของคุณเล็กเกินไป อาจทำให้อ่านยาก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความส่วนใหญ่ที่คุณใช้อยู่ในเนื้อความและไม่ได้อยู่ในรูปภาพของโฆษณาโดยตรง
 • หลีกเลี่ยงการกระจายข้อความไปทั่วรูปภาพ

ตัวอย่างข้อความในโฆษณา

โฆษณาบน Facebook ที่มีรูปภาพที่มีข้อความน้อยหรือไม่มีข้อความรูปภาพเลยมีแนวโน้มที่จะใช้ต้นทุนน้อยกว่าและเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าโฆษณาที่มีข้อความรูปภาพ

4 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าข้อความรูปภาพส่งผลอย่างไรต่อจำนวนผู้ที่จะเห็นโฆษณาของคุณ

ข้อความรูปภาพ: ตกลง

รูปภาพของโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย นี่คือรูปแบบของรูปภาพที่ต้องการ

ข้อความรูปภาพ: ต่ำ

การเข้าถึงของโฆษณาของคุณอาจต่ำลงเล็กน้อย

คุณอาจเข้าถึงผู้คนได้น้อยลงเนื่องจากมีข้อความมากเกินไปในรูปภาพโฆษณา แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย ลองเปลี่ยนรูปภาพของคุณก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

ข้อความรูปภาพ: ไซส์กลาง

การเข้าถึงของโฆษณาของคุณอาจลดลงอย่างมาก

คุณอาจเข้าถึงผู้คนได้น้อยลงเนื่องจากมีข้อความมากเกินไปในรูปภาพโฆษณา แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย ลองเปลี่ยนรูปภาพของคุณก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

ข้อความรูปภาพ: สูง

โฆษณาของคุณอาจไม่ทำงาน

คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เนื่องจากรูปภาพโฆษณามีข้อความมากเกินไป แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย เว้นแต่คุณจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อยกเว้น ให้เปลี่ยนรูปภาพก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

 

ข้อยกเว้นทั่วไป

เราเข้าใจว่าในบางกรณี คุณจำเป็นต้องใช้งานรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความสำคัญสำหรับโฆษณาของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ รูปภาพของคุณอาจเข้าเกณฑ์คุณสมบัติของข้อยกเว้น

 • ปกหนังสือและปกอัลบั้ม

 • รูปภาพผลิตภัณฑ์

  หมายเหตุ: สำหรับรูปภาพผลิตภัณฑ์ เราไม่อนุญาตให้ทำภาพระยะใกล้หรือขยายภาพของโลโก้ รูปภาพของคุณจะต้องแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 • เกม

 • โปสเตอร์งานกิจกรรม

นอกเหนือจากตัวอย่างเหล่านี้แล้ว รายการต่อไปนี้อาจถือเป็นข้อยกเว้นด้วยเช่นกัน ได้แก่ แผนภูมิและกราฟ ปกนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

หมายเหตุ: ข้อความทางกฎหมาย เช่น “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ก็ถือเป็นข้อยกเว้นเช่นกัน (เนื่องจากมีผลบังคับใช้กับสินค้าในโฆษณาของคุณ)

ตัวอย่างข้อความรูปภาพที่อาจไม่ได้รับการอนุมัติ

 • โลโก้ที่มีข้อความ – โลโก้ใดๆ ที่มีข้อความเป็นหลักจะถือเป็นข้อความไม่ว่าจะมีขนาดหรือการจัดเรียงอย่างไร
 • ภาพลายน้ำ – ภาพลายน้ำจะถือเป็นข้อความ แม้ว่าจะเป็นข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติของแบรนด์
 • ตัวเลข – ตัวเลขทั้งหมดจะถือเป็นข้อความ

วัตถุประสงค์ในการโฆษณาของคุณคือสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้คนทำเมื่อเห็นโฆษณา ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงเว็บไซต์ให้ผู้คนที่สนใจธุรกิจของคุณเห็น คุณสามารถสร้างโฆษณาที่จะกระตุ้นให้ผู้คนไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ เมื่อคุณสร้างโฆษณา สิ่งแรกที่ต้องทำคือเลือกวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่คุณเลือกจะสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณโดยรวม ดังนี้

วัตถุประสงค์บางอย่างอาจแตกต่างออกไปเมื่อคุณสร้างโฆษณา

การรับรู้

วัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

การรับรู้แบรนด์

เข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มมากกว่าที่จะจดจำโฆษณาของคุณและเพิ่มการรับรู้ให้แบรนด์ของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การรับรู้แบรนด์

 • Facebook
 • Instagram

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การรับรู้แบรนด์

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์
การเข้าถึง

แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้จำนวนมากที่สุดในกลุ่มเป้าหมายของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การเข้าถึง

 • Facebook
 • Instagram

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การเข้าถึง

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

การพิจารณา

วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าเริ่มคิดถึงธุรกิจของคุณและมองหาข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชม

เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือกระตุ้นให้ผู้คนใช้แอพของคุณมากขึ้น หากคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าชม คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมในแอพ

แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับวัตถุประสงค์การเข้าชม

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การเข้าชม

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์
 • คอลเลกชัน
จำนวนการติดตั้งแอพ

ส่งลูกค้าไปยัง App Store เพื่อดาวน์โหลดแอพของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การติดตั้งแอพ

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การติดตั้งแอพ

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม

 • Facebook
 • Instagram

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • สไลด์โชว์

หมายเหตุ: รูปแบบการโฆษณาและแพลตฟอร์มบางอย่างอาจยังไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับประเภทโฆษณาที่คุณสร้าง ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกที่จะงานกิจกรรมในวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม คุณสามารถสร้างเฉพาะโฆษณาที่มีรูปภาพ วิดีโอ หรือสไลด์โชว์เดียวได้เท่านั้น จากนั้นแสดงโฆษณาของคุณบน Facebook

การรับชมวิดีโอ

โปรโมทวิดีโอที่แสดงฟุตเทจเบื้องหลังการถ่ายทำ การเปิดตัวสินค้า หรือเรื่องราวของลูกค้า เพื่อกระตุ้นการรับรู้แบรนด์ของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การรับชมวิดีโอ

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การรับชมวิดีโอ

 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

การสร้างลูกค้าเป้าหมาย

รวบรวมข้อมูลลูกค้า เช่น ที่อยู่อีเมลจากผู้ที่สนใจธุรกิจของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย

 • Facebook
 • Instagram
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

ข้อความ

ได้คนใหม่ๆ มาสนทนากับธุรกิจของคุณมากขึ้น เพื่อสร้างลูกค้ามุ่งหวัง กระตุ้นการทำธุรกรรม ตอบคำถามหรือนำเสนอการสนับสนุน

แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับวัตถุประสงค์ข้อความ

 • Facebook
 • Instagram
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์ข้อความ

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

คอนเวอร์ชั่น

วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจของคุณทำการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการของคุณ

คอนเวอร์ชั่น

กระตุ้นให้ผู้คนมาใช้เว็บไซต์ แอพ Facebook หรือแอพบนมือถือของคุณมากขึ้น ในการติดตามและวัดผลคอนเวอร์ชั่น ให้ใช้พิกเซลของ Facebook หรือเหตุการณ์ในแอพ

แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับวัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างในวัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์
 • คอลเลกชัน
การขายแค็ตตาล็อก

แสดงสินค้าจากแค็ตตาล็อกตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดของคุณ

แพลตฟอร์มใดบ้างที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เพื่อการขายแค็ตตาล็อก

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์เพื่อการขายแค็ตตาล็อก

 • ภาพเดี่ยว
 • ภาพสไลด์

การเยี่ยมชมหน้าร้าน

โปรโมทธุรกิจที่มีหลายตำแหน่งที่ตั้งแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงคการเยี่ยมชมหน้าร้าน

 • Facebook

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงคการเยี่ยมชมหน้าร้าน

 • รูปภาพ
 • วิดีโอ
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

 

InDigital พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ Line ID : @indigital (มีนะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40indigital

Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

ข้อมูลจาก Facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *