fbpx

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณาเป็นวิธีที่เราทำให้แน่ใจว่าเราใช้จ่ายงบประมาณของคุณเท่าๆ กันตลอดช่วงอายุชุดโฆษณาของคุณ และยังเป็นกลไกเพื่อช่วยให้เราตอบสนองเป้าหมายต้นทุนของกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณอีกด้วย คุณอาจคิดว่าเป็นจุดตัดกันของงบประมาณกับกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณได้

สิ่งนี้ยังเป็นประโยชน์กับคุณอีกด้วย เมื่อคุณได้ดูวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณานั้นเหมาะสมกับระบบการนำส่งโฆษณาในภาพรวมอย่างไร:

เหตุใดคุณจึงใช้ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา

มีโอกาสแสดงโฆษณาบน Facebook นับล้านๆ ครั้งในแต่ละวัน บางช่วงมีราคาสูงกว่าช่วงอื่นๆ ดังนั้น ต้นทุนจะแตกต่างกันไปตลอดอายุชุดโฆษณาของคุณ ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณาช่วยให้เราแสดงโฆษณาของคุณในลักษณะที่ชดเชยความผันแปรดังกล่าว กังนั้น คุณจึงตอบสนองเป้าหมายต้นทุนของคุณได้เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนไป

สมมุติว่าคุณใช้งบประมาณตลอดอายุการใช้งานและกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนต่ำสุด และขอให้เราแสดงชุดโฆษณาของคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แต่ชุดโฆษณานั้นเริ่มแสดงในช่วงเวลาที่โอกาสมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการแข่งขันการประมูลราคาที่เพิ่มขึ้น หากเราไม่ใช้ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา เราอาจใช้งบประมาณของคุณจนหมดในเวลาไม่กี่วันไปกับผลลัพธ์ที่มีราคาแพง เราจึงแบ่งช่วงจังหวะการใช้จ่ายของคุณแทน เพื่อให้คุณมีงบประมาณเหลือในภายหลังในสัปดาห์ เมื่อมีแนวโน้มที่จะมีผลลัพธ์ที่ต้นทุนต่ำลง

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณาทำงานอย่างไร

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณามีอยู่สองแบบ:

  • การแบ่งช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา
  • การแบ่งช่วงจังหวะราคาประมูล

ทั้งสองแบบทำงานควบคู่กัน แต่เราจะอธิบายต่างหากเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

การแบ่งช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา

แผนภูมินี้แสดงภาพรวมว่าสามารถใช้จ่ายงบประมาณของคุณอย่างไร

เส้นสีแดงแสดงการใช้จ่ายที่ไม่ได้แบ่งช่วงจังหวะ งบประมาณทั้งหมดถูกใช้หมดไปนานก่อนที่จะสิ้นสุดอายุของชุดโฆษณา นี่คือลักษณะที่การแสดงโฆษณาแบบเร่งความเร็วพยายามใช้งบประมาณของคุณให้เร็วที่สุดที่เป็นไปได้

เส้นสีเขียวแสดงการใช้จ่ายที่มีการแบ่งช่วงจังหวะ งบประมาณทั้งหมดถูกใช้หมดไปเมื่อสิ้นสุดอายุของชุดโฆษณา นี่คือลักษณะที่การแสดงโฆษณามาตรฐานพยายามใช้งบประมาณของคุณเท่าๆ กันตลอดช่วงอายุของชุดโฆษณา

เส้นสีส้มแสดง “การแสดงโฆษณาต่ำเกินไป” งบประมาณทั้งหมดไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดอายุของชุดโฆษณา เราไม่พยายามใช้จ่ายงบประมาณของคุณแบบนี้เด็ดขาด แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้

การแบ่งช่วงจังหวะราคาประมูล

Facebook ตั้งราคาประมูลให้คุณเสมอโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณ แต่ละกลยุทธ์ราคาประมูลใช้การแบ่งช่วงจังหวะคนละประเภท ในบริบทนี้ “การแบ่งช่วงจังหวะ” หมายถึงการเพิ่มหรือลดราคาประมูลในการประมูลราคาแต่ละครั้ง หรือการตัดสินใจว่าเข้าร่วมการประมูลราคาครั้งใดและไม่เข้าร่วมในครั้งใด แบบแรกเรียกว่า “การแบ่งช่วงจังหวะส่วนลด” และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนต่ำสุด แบบหลังเรียกว่า “การแบ่งช่วงจังหวะตามความเป็นไปได้” และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนเป้าหมาย

การแบ่งช่วงจังหวะส่วนลด

เนื่องจากคุณกำลังพยายามทำให้ได้รับต้นทุนต่ำสุดต่อเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมเท่าที่เป็นไปได้ การแบ่งช่วงจังหวะส่วนลดจะลดราคาประมูลของคุณลงในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ราคาถูกที่สุดที่มีอยู่ ซึ่งจะถูกจัดให้สมดุลกับการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของคุณเมื่อสิ้นสุดอายุชุดโฆษณาของคุณ (ดูเส้นสีเขียวบนแผนภูมิการแบ่งช่วงจังหวะงบประมาณข้างต้น) ต่อไปนี้คือแผนภูมิแบบง่ายที่แสดงการทำงานด้วยวงเงินประมูล 10 ดอลลาร์:

อย่างที่คุณเห็น เราจะประมูลราคาต่ำกว่าวงเงินประมูลของคุณ ถ้ามีผลลัพธ์ที่ต้นทุนต่ำลง หากคุณไม่มีวงเงินประมูล เราก็จะยังคงประมูลในราคาน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่จะไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดที่เราสามารถประมูลได้

นี่คือตัวอย่างง่ายๆ ว่าเหตุใดการแบ่งช่วงจังหวะส่วนลดจึงมีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนต่ำสุด สมมุติว่าตอนนี้ใกล้สิ้นสุดอายุชุดโฆษณาของคุณแล้วและคุณยังเหลืองบประมาณอยู่ 10 ดอลลาร์ วงเงินประมูลของคุณตั้งไว้ที่ 5 ดอลลาร์ ทันใดนั้น ผู้คนในกลุ่มเป้าหมายของคุณจำนวนมากเข้าใช้งาน Facebook ซึ่งทำให้เกิดโอกาสจำนวนมากที่จะได้แสดงโฆษณาของคุณและได้รับเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสม ต้นทุนของเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมอยู่ระหว่าง 1-5 ดอลลาร์ หากเราเข้าร่วมประมูลด้วยราคาประมูล 5 ดอลลาร์ในช่วงนี้ คุณอาจจะได้รับเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมเพียง 2 ครั้งจากงบประมาณทั้งหมดที่เหลืออยู่ของคุณ แต่ถ้าหากว่าเราลดราคาประมูลของคุณให้เหลือเพียง 1 ดอลลาร์ คุณอาจจะได้ 10 ผลลัพธ์หรือมากกว่านั้น

ในอีกทางหนึ่ง หากเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมกับต้นทุนต่ำสุดที่มีอยู่ต้องใช้เงิน 5 ดอลลาร์ เราก็จะพยายามให้คุณได้รับเหตุการณ์ทั้ง 2 ครั้งด้วยเงิน 5 ดอลลาร์ในแต่ละครั้ง หรือบอกได้ว่า ราคาประมูลที่เราใช้เข้าร่วมนั้นอิงตามบริบท ไม่ว่าสถานการณ์ในเวลานั้นจะเป็นอย่างไร ระบบการแสดงโฆษณาของเราก็จะทำงานเพื่อให้คุณได้รับเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมที่มากที่สุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในขณะที่ใช้งบประมาณเต็มจำนวนเมื่อสิ้นสุดอายุชุดโฆษณาของคุณ

หมายเหตุ: หากโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพต่ำในขณะที่ใช้กลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนต่ำสุดโดยมีวงเงินประมูล เราจะไม่ลดราคาประมูลของคุณเลย เราจะป้อนวงเงินประมูลของคุณเป็นราคาประมูล

การแบ่งช่วงจังหวะตามความเป็นไปได้

เนื่องจากกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนเป้าหมายเน้นเรื่องความเสถียรมากกว่าต้นทุนต่ำสุด การแบ่งช่วงจังหวะตามความเป็นไปได้จึงนำชุดโฆษณาของคุณเข้าร่วมการประมูลราคาเฉพาะที่คัดเลือกไว้ตามต้นทุนที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสม ต่อไปนี้คือแผนภูมิแบบง่ายที่แสดงการทำงานด้วยเป้าหมายต้นทุน 10 ดอลลาร์:

อย่างที่คุณเห็น เราไม่นำชุดโฆษณาของคุณเข้าร่วมการประมูลราคาทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประมูลราคาที่เราเลือกจะมีต้นทุนเฉลี่ยใกล้เคียงกับเป้าหมายต้นทุนของคุณที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

นี่คือตัวอย่างง่ายๆ ว่าเหตุใดการแบ่งช่วงจังหวะตามความเป็นไปได้จึงมีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนเป้าหมาย สมมติว่าคุณตั้งต้นทุนเป้าหมายไว้ที่ 10 ดอลลาร์และมีงบประมาณ 50 ดอลลาร์ หากเรานำชุดโฆษณาเข้าร่วมการประมูลราคาตั้งแต่ต้น เราอาจใช้จ่ายงบประมาณของคุณทั้งหมดกับผลลัพธ์ที่มีราคาแพงเกินไปหรือถูกเกินไปเมื่อเทียบกับเป้าหมายต้นทุนของคุณ การนำชุดโฆษณาเข้าร่วมในชุดย่อยของการประมูลราคาที่มีอยู่ ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่รักษาต้นทุนต่อเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมที่ใกล้เคียงเป้าหมายต้นทุนของคุณได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลสรุป

ในทางปฏิบัติ การแบ่งช่วงจังหวะงบประมาณและการแบ่งช่วงจังหวะราคาประมูลเป็นขั้นตอนเดียวกัน เราจะปรับราคาประมูลของคุณหรือปรับว่าเราจะเข้าร่วมการประมูลราคาใด ขึ้นอยู่กับงบประมาณและเวลาที่เหลืออยู่สำหรับชุดโฆษณาของคุณ ในทำนองเดียวกัน เราอาจเพิ่มจำนวนเงินงบประมาณที่เราใช้จ่ายก็ได้ หากมีโอกาสที่จะได้รับเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมจำนวนมากที่มีต้นทุนสอดคล้องกับกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจลดจำนวนเงินงบประมาณที่เราใช้จ่ายลงได้ หากมีเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมจำนวนน้อยที่มีต้นทุนสอดคล้องกับกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณ ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณาทำให้เรามีความยืดหยุ่นเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่สำหรับเป้าหมายของคุณ

 

โทร 095-940-2345
ติดต่อ Line ID : @indigital (มี@ นะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40indigital
Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

ข้อมูลจาก Facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *