fbpx

การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วม คือ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองที่ประกอบด้วยผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเนื้อหาบนกลุ่มแอพและบริการของ Facebook

“การมีส่วนร่วม” หมายถึงการดำเนินการเช่นการใช้เวลาดูวิดีโอของคุณ หรือเปิดแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลหรือ Canvas คุณสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้ใช้ที่ทำการดำเนินการเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันที่จะช่วยคุณค้นหาลูกค้าที่มีความคล้ายกับลูกค้าที่เคยโต้ตอบกับเนื้อหาบน Facebook

ต่อไปนี้เป็นประเภทการมีส่วนร่วมที่แบ่งตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วม:

สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมจากจำนวนการดูวิดีโอ

วิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมจากจำนวนการดูวิดีโอ

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย
  2. คลิกที่ดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” แล้วเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง”

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียว คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “วิดีโอ
  5. ในช่อง “การมีส่วนร่วม” ให้เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้ผู้คนในกลุ่มเป้าหมายของคุณเคยใช้ในการชมวิดีโอ
  6. คลิก “เลือกวิดีโอ…”
  7. เลือก “แคมเปญ” “เพจ” หรือ “โปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram” จากดร็อปดาวน์

   หมายเหตุ: คุณสามารถใช้วิดีโอจากที่มาเหล่านี้ทั้งหมด

  8. หากคุณเลือก “แคมเปญ” ให้ใช้แถบค้นหาในการค้นหาแคมเปญ (กำลังใช้งานหรือไม่ได้ใช้งาน) จากนั้น กาเครื่องหมายในช่องถัดจากวิดีโอที่คุณต้องการใช้งานหากคุณเลือก “เพจ” ให้เลือกหนึ่งเพจ และกาเครื่องหมายในช่องถัดจากวิดีโอจากเพจที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกได้หลายวิดีโอจากหลายเพจสำหรับกลุ่มเป้าหมายเดียวหากคุณเลือก “โปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram” ให้เลือกโปรไฟล์ธุรกิจและกาเครื่องหมายที่ช่องถัดจากวิดีโอจากโปรไฟล์ที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกได้หลายวิดีโอจากหลายกลุ่มเป้าหมายสำหรับกลุ่มเป้าหมายเดียวหมายเหตุ:
   • หากคุณต้องการเข้าถึงผู้คนที่เคยชมวิดีโอของคุณและกลุ่มวิดีโอที่เลือกอย่างน้อย 50% ของเนื้อหา เราจะทำการค้นหาผู้คนที่เคยชมหนึ่งในวิดีโอเหล่านี้อย่างน้อย 50% ของเนื้อหา ไม่ใช่ผู้ที่เคยชมอย่างน้อย 50% ของเนื้อหาครบทุกวิดีโอ
   • แม้ว่าคุณจะเลือกวิดีโอจากแคมเปญ ผู้คนในกลุ่มเป้าหมายของคุณก็จะมาจากทุกคนที่ชมวิดีโอ ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ชมวิดีโอในส่วนหนึ่งของแคมเปญที่เลือกเท่านั้น
  9. คลิก “ยืนยัน” เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
  10. ป้อนจำนวนวันที่คุณต้องการให้เราย้อนกลับไปรวบรวมยอดการรับชมในช่อง “ในอดีต”หมายเหตุ: หากคุณบอกให้เราย้อนกลับไป 30 วัน ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ยกเว้นว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวหรือประเภทของการมีส่วนร่วม
  11. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  12. คลิก “บันทึก

สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อและคำอธิบายที่ใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากนี่เป็นวิธีเดียวที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังใช้วิดีโอใดกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษ หากคุณมีหลายกลุ่มเป้าหมายและจำเป็นต้องทำการค้นหา

 • แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

  สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมแบบกำหนดเองจากการโต้ตอบบนแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า

  สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมแบบกำหนดเองจากการโต้ตอบบนแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย” ของคุณ
  2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” จากนั้นเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง”

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียว คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “โฆษณาแบบกรอกฟอร์ม
  5. ในช่อง “แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูล” ให้เลือกแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการใช้
  6. ในช่อง “รวม” ให้เลือกชนิดของการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการใช้
  7. ป้อนจำนวนวันที่คุณต้องการให้เราย้อนกลับไปรวบรวมการมีส่วนร่วมในช่อง “ในอดีต”สิ่งสำคัญ: หากคุณบอกให้เราย้อนกลับไป 30 วัน ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ยกเว้นว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวหรือประเภทของการมีส่วนร่วม
  8. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  9. คลิก “บันทึก
 • Canvas

  สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากการมีส่วนร่วมในประสบการณ์แบบเต็มหน้าจอ

  วิธีสร้างประสบการณ์แบบเต็มหน้าจอ (จาก Canvas และคอลเลกชัน) สำหรับ “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากการมีส่วนร่วม” มีดังนี้

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย
  2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” จากนั้นเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อน คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” (แทนเมนูดร็อปดาวน์)
  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “ประสบการณ์แบบเต็มหน้าจอ
  5. ใช้เมนูดร็อปดาวน์แรกเพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการให้บุคคลที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณตั้งค่าไว้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือตัดออกก็ได้ด้วยส่วนเกณฑ์ของคุณ
  6. ใช้เมนูดร็อปดาวน์ที่สองเพื่อเริ่มกำหนดส่วนกฎข้อแรกของคุณโดยแจ้งให้เราทราบว่ามีผู้ที่ต้องการเปิด Canvas ของคุณหรือเปิดแล้วคลิกลิงก์ในนั้นให้รวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ (ส่วนเกณฑ์แรกของคุณต้องรวมอยู่ด้วย แต่ส่วนที่เหลือสามารถรวมอยู่หรือตัดออกก็ได้)
  7. ป้อนจำนวนวันที่คุณต้องการให้เราย้อนกลับไปค้นหาผู้คนที่มีส่วนร่วม

   หมายเหตุ: ต่อไปนี้คือตัวอย่างลักษณะการทำงานของ “หน้าต่างค้นหาย้อนหลัง” หากคุณให้เราย้อนหลังกลับไป 30 วันและบุคคลที่มีส่วนร่วมกับ Canvas ของคุณเมื่อ 29 วันก่อน บุคคลนั้นจะอยู่ในเกณฑ์นี้ (ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายหรือไม่ก็ตาม) อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในช่วงระยะเวลาและในวิธีที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มเข้าสู่เกณฑ์ (และรวมเข้า/ตัดออกจากกลุ่มเป้าหมายตามที่เหมาะสม) ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง คุณจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายประเภทนี้ใหม่ ยกเว้นว่าคุณจะต้องการส่วนเกณฑ์

  8. ใช้เมนูดร็อปดาวน์ที่สามเพื่อเลือกเพจที่มี Canvas และคอลเลกชันที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถใช้เพจใดๆ ที่คุณเป็นผู้ลงโฆษณา และเพจต่างๆ ในส่วนเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
  9. ป้อนชื่อของ Canvas หรือคอลเลกชันที่คุณต้องการใช้และเลือกสิ่งดังกล่าว
  10. คลิก “รวมมากขึ้น” หรือ “ตัดออกมากขึ้น” เพื่อเพิ่มส่วนเกณฑ์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณสามารถมีส่วนเกณฑ์ได้ห้าส่วนต่อกลุ่มเป้าหมาย
  11. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  12. คลิก “สร้างกลุ่มเป้าหมาย
 • เพจ Facebook

  เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากการมีส่วนร่วมบนเพจ

  บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมจากการมีส่วนร่วมบนเพจ และคำอธิบายในส่วนกฎที่ใช้ได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น

  สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมบนเพจ

  วิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมบนเพจ:

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย
  2. คลิกที่ดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” แล้วเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง”

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียว คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “เพจ Facebook
  5. ตั้งค่าส่วนกฎ (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในส่วนถัดไป) คุณต้องเริ่มต้นด้วยจากกฎแบบรวม
  6. เพิ่มส่วนกฎแบบรวมหรือแบบแยกเพิ่มเติมตามความต้องการ คุณสามารถมีส่วนกฎได้ไม่เกิน 5 ส่วนต่อกลุ่มเป้าหมาย
  7. ใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  8. คลิก “สร้างกลุ่มเป้าหมาย
  9. เมื่อเราสร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกกลุ่มเป้าหมายนี้ระหว่างการสร้างชุดโฆษณาเพื่อเข้าถึงผู้คนในกลุ่มด้วยโฆษณา

  ส่วนกฎ

  ส่วนกฎประกอบด้วยกฎต่างๆ ที่ใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ แต่ละส่วนกฎต้องมีเพจ ประเภทการมีส่วนร่วม และ “ช่วงการค้นหาย้อนหลัง” (จำนวนวันที่คุณต้องการค้นหาย้อนหลังเพื่อค้นหาผู้ที่มีส่วนร่วมในวิธีและบนเพจที่่คุณเลือก)

  เพจ

  คุณสามารถใช้เพจใดก็ได้ที่มีสิทธิ์การอนุญาตผู้ลงโฆษณา คุณสามารถใช้เพจที่แตกต่างกันในส่วนกฎอื่นภายในกลุ่มเป้าหมายเดียวได้ด้วย

  ประเภทการมีส่วนร่วม

  ประเภทของการมีส่วนร่วมที่คุณสามารถเพิ่มในส่วนกฎได้มีดังนี้

  • ใครก็ตามที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
  • ผู้คนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดก็ตาม
  • ผู้คนที่คลิกปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการใดก็ตาม
  • ผู้คนที่ส่งข้อความมายังเพจของคุณ
  • ผู้คนที่บันทึกเพจของคุณหรือโพสต์ใดก็ตาม

  ช่วงการค้นหาย้อนหลัง

  คุณสามารถบอกให้เราย้อนหลังได้ไม่เกิน 365 วัน เพื่อค้นหาผู้ที่ได้มีส่วนร่วมกับเพจที่คุณเลือกในวิธีที่คุณเลือกในแต่ละส่วนกฎ ตัวอย่างและวิธีการทำงานของส่วนกฎประเภทนี้มีดังนี้ โดยใช้ “ผู้คนที่ส่งข้อความมายังเพจของคุณ” เป็นประเภทการมีส่วนร่วม แต่สามารถนำหลักการมาใช้กับส่วนเฉพาะของส่วนกฎใดก็ได้

  หากคุณให้เราย้อนกลับไป 30 วันและมีคนส่งข้อความหาเพจของคุณเมื่อ 29 วันก่อน บุคคลนั้นจะอยู่ในกฎนี้ (ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรวมอยู่หรือถูกแยกออกจากกลุ่มเป้าหมายสุดท้าย) อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งข้อความในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใดก็ตามที่ส่งข้อความภายในระยะเวลาที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มเข้าในกฎ (และรวมเข้าหรือแยกออกจากกลุ่มเป้าหมายตามที่เหมาะสม) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายจะถูกรีเฟรชอยู่ตลอดเวลา คุณจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายประเภทนี้ใหม่ เว้นแต่คุณจะต้องการเปลี่ยนส่วนกฎ

 • โปรไฟล์ธุรกิจของ Instagram

  สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมแบบกำหนดเองจากการมีส่วนร่วมกับโปรไฟล์ธุรกิจบน Instagra

  สินค้านี้อยู่ระหว่างการทดสอบและอาจยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในขณะนี้

  วิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนร่วมกับโปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram ของคุณ

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย
  2. คลิกที่ดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” แล้วเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง”

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียว คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “โปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram
  5. คลิกที่เมนูดร็อปดาวน์ “โปรไฟล์ธุรกิจ” และโปรไฟล์ธุรกิจที่มีส่วนร่วมที่คุณต้องการใช้สร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  6. ตั้งค่าส่วนกฎแรกของคุณโดยคลิกดร็อปดาวน์ “ประเภทการมีส่วนร่วม” และเลือกประเภทของการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานในการรวมเข้าในกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมผู้ที่มีส่วนร่วมกับข้อความของคุณด้วยวิธีใดก็ตาม หรือผู้ที่ส่งข้อความหาโปรไฟล์ธุรกิจของคุณได้

   หมายเหตุ: ส่วนกฎแรกของคุณต้องเป็นแบบรวม

  7. ป้อนข้อมูลในช่อง “ในอดีต” ด้วยจำนวนของวันที่คุณต้องการให้เรากลับไปค้นหาบุคคลที่มีส่วนร่วมในโปรไฟล์ธุรกิจของคุณ เพื่อรวมเข้าไว้ในกลุ่มเป้าหมาย เราสามารถย้อนกลับไปได้สูงสุด 365 วัน

   สิ่งสำคัญ: หากคุณบอกให้เราย้อนกลับไป 30 วัน ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับโปรไฟล์ธุรกิจนั้นๆ ยกเว้นว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวหรือประเภทของการมีส่วนร่วม

  8. เพิ่มส่วนกฎเพิ่มเติม (รวมได้ไม่เกิน 5 ส่วน) ตามความต้องการ โดยคลิกที่ “รวมเพิ่มเติม” หรือ “แยกออก” การรวมผู้คนเพิ่มเติมหมายความว่าผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ของส่วนกฎแบบรวมใดก็ตามจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย การแยกผู้คนออกหมายความว่าผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ของส่วนกฎแบบแยกออกใดก็ตามจะไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหมายเหตุ: ส่วนกฎแบบแยกออกจะถูกใช้ทับส่วนกฎแบบรวม ดังนั้น ผู้ที่ตรงตามทั้งกฎแบบแยกออกและกฎแบบรวมจะถูกแยกออกจากกลุ่มเป้าหมาย
  9. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  10. คลิก “บันทึก
 • เหตุการณ์

  สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรม

  คุณสมบัตินี้อยู่ในระหว่างทยอยเปิดตัวและอาจยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในขณะนี้

  คุณสามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่แสดงความสนใจในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของคุณโดยการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมทำให้คุณสามารถรวมหรือไม่รวมผู้ที่ตอบว่า “สนใจเข้าร่วม” หรือ “จะเข้าร่วม” งานใดงานหนึ่งหรืองานกิจกรรมใดๆ บนเพจของคุณ

  ขั้นตอนในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรม

  ข้อมูลต่อไปนี้จะใช้ได้กับการดำเนินการที่ทำได้จากคอมพิวเตอร์ในขณะนี้เท่านั้น

  หากต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนร่วมกับงานกิจกรรมบนเพจของคุณ:

   1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย” ของคุณ
   2. คลิกที่ดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” แล้วเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อน คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

   1. คลิก “การมีส่วนร่วม
   2. คลิก “งานกิจกรรม
   3. คลิกที่ดร็อปดาวน์อันแรกและเลือกประเภทของการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการใช้ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวม “ผู้ที่ตอบว่าจะไป”
   4. กรอกช่องในอดีตด้วยจำนวนวันที่คุณต้องการย้อนกลับไปค้นหาผู้ที่เข้าร่วมงานกิจกรรมของคุณเพื่อรวมเข้าไว้ในกลุ่มเป้าหมาย เราสามารถย้อนกลับไปได้สูงสุด 365 วัน

  หมายเหตุ: หากคุณป้อน 30 วันและผู้ที่ตอบว่า “สนใจเข้าร่วม” หรือ “จะเข้าร่วม” งานกิจกรรม 29 วันที่แล้ว พวกเขาจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากไม่ตอบในวันถัดไป ก็จะถูกลบออกจากกลุ่มเป้าหมาย บุคคลใดก็ตามที่ตอบภายในเวลาที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายจะถูกรีเฟรชอย่างสม่ำเสมอ คุณจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมใหม่ เว้นแต่คุณจะต้องการเปลี่ยนเวลาหรือประเภทการมีส่วนร่วม

  1. คลิกดร็อปดาวน์ “เพจ” และเลือกเพจที่มีงานกิจกรรมที่คุณต้องการใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  2. คลิก “+เพิ่มงานกิจกรรมเฉพาะ” เพื่อค้นหางานกิจกรรมของคุณได้โดยง่าย
  3. หรือไม่ก็คลิก “รวมมากขึ้น” และ “ไม่รวม” เพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  4. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  5. คลิก “สร้างกลุ่มเป้าหมาย

ข้อควรจำ:

 • กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมนั้นต่างจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากเว็บไซต์ของคุณ ในขณะที่ทั้งสองกลุ่มพิจารณาการดำเนินการเช่นกัน แต่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมใช้การดำเนินการที่เกิดบนกลุ่มแอพและบริการของ Facebook ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากเว็บไซต์ของคุณใช้การดำเนินการที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณที่ใช้พิกเซลในการติดตาม (เรียกอีกอย่างว่า “เหตุการณ์”)
 • เมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วม คุณจะต้องระบุว่าต้องการให้เราตรวจสอบย้อนหลังไปกี่วันเพื่อรวบรวมการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณระบุให้เราตรวจสอบย้อนหลัง 30 วัน และมีคนที่มีส่วนร่วมเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา บุคคลดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ยกเว้นว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวหรือประเภทของการมีส่วนร่วม

 

InDigital พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ Line ID : @indigital (มีนะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40indigital

Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

ข้อมูลจาก Facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *