fbpx

การกำหนดเป้าหมายโฆษณา

การกำหนดเป้าหมายโฆษณา

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

ขณะเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับชุดโฆษณาของคุณ คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือใช้กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ได้

การสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่

ตัวเลือกเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งคุณสามารถพบได้ในส่วน “กลุ่มเป้าหมาย” ของการสร้างชุดโฆษณา ได้แก่

 • ตำแหน่งที่ตั้ง กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นลูกค้าโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ประเทศ รัฐ จังหวัด เมือง เขตเลือกตั้ง รหัสเขตพื้นที่ หรือรหัสไปรษณีย์) วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายทั่วโลกได้ (พิมพ์ “worldwide”) ตามภูมิภาค (เช่น “ยุโรป”) ตามพื้นที่เขตการค้าเสรี (เช่น “NAFTA”, ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ) หรือตามความพร้อมดาวน์โหลดใน App Store (เช่น ประเทศที่รองรับ iTunes App Store)
 • อายุ กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นลูกค้าที่อยู่ภายในช่วงอายุ
 • เพศ กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือทุกเพศ
 • ภาษา กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นลูกค้าของบางภาษา
 • การกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียด เพิ่มเข้าหรือคัดลูกค้าออกจากกลุ่มเป้าหมายโดยอิงตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ความสนใจ และ/หรือพฤติกรรม
 • การเชื่อมต่อ เพิ่มเข้าหรือคัดลูกค้าออกจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยอิงตามการเชื่อมต่อของคุณกับเพจ แอพ หรือเหตุการณ์ของคุณ
 • กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเป็นกลุ่มเป้าหมายของบุคคลที่คุณรู้จักแล้วที่สร้างจากข้อมูลที่คุณจัดให้หรือจากข้อมูลที่สร้างขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Facebook คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจาก “ไฟล์ลูกค้า”, พิกเซลของ Facebook, Facebook SDK และ การมีส่วนร่วมบน Facebook

  ซับเซ็ตของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองคือ “กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน”กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้นจาก “แหล่งที่มา” โดยจะหาผู้คนอื่นๆ บน Facebook ที่คล้ายคลึงกับผู้คนในแหล่งที่มามากที่สุด

  คุณสามารถเพิ่มเข้าหรือตัดผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันออกจากกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

ฉันสามารถใช้หลายตัวเลือกในคราวเดียวได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถผสมและจับคู่ตัวเลือกเหล่านี้ได้ตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำไม่ให้คุณใช้ตัวเลือกมากเกินไปในคราวเดียว เพราะอาจนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เล็กและเจาะจงเกินกว่าจะเกิดผลได้ โปรดจำไว้ว่าภายในกลุ่มเป้าหมายใดๆ ที่คุณสร้าง เราพยายามค้นหาผู้คนที่คล้ายคลึงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณบอกให้เรา “ปรับให้เหมาะสม” ในการสร้างชุดโฆษณา ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายมากจนเกินไป ตรวจสอบแผงควบคุม “การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย” ทางด้านขวาของตัวเลือกการสร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณ หากเข็มบ่งชี้อยู่ในส่วนสีแดงของวงกลมหน้าปัด ให้ปรับกลุ่มเป้าหมายของคุณให้กว้างขึ้น หากอยู่ในส่วนสีเหลือง ให้ระมัดระวังเนื่องจากอาจต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเข้าถึงจนครบส่วนที่มีนัยสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่กว้าง สำหรับคนส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายที่มีเข็มอยู่ในส่วนสีเขียวจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

“การเข้าถึงที่เป็นไปได้” และ “การเข้าถึงรายวันโดยประมาณ” คืออะไร

การเข้าถึงที่เป็นไปได้คือค่าประเมินจำนวนผู้คนที่มีความเป็นไปได้ว่าโฆษณาของคุณจะเข้าถึงได้ การเข้าถึงรายวันโดยประมาณจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณอาจเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของคุณได้เป็นจำนวนเท่าใดภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ:

 • ตัวเลขทั้งสองนี้เป็นเครื่องมือในการวางแผนแคมเปญ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้แสดงการเข้าถึงที่แท้จริงของแคมเปญหรือการรายงานผลแคมเปญ จะไม่มีการใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการเก็บค่าบริการจากคุณ
 • การเข้าถึงโดยประมาณไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาหรือต่อจำนวนเงินที่พวกเขาจ่าย
 • ข้อมูลอายุของ Facebook ได้มาจากข้อมูลการรายงานตน หมายถึงว่าเมื่อลูกค้าสมัครใช้งานเพื่อใช้บริการของเรา พวกเขาจะบอกอายุให้เราทราบ
 • คุณสามารถดูตัวเลขเหล่านี้แต่ละค่าได้จากในแผงควบคุม “การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย” ทางด้านขวาของตัวเลือกการสร้างชุดโฆษณาของคุณ
 • เราจะประมาณการตัวเลขเหล่านี้โดยอิงตามปัจจัยหลายประการ รวมทั้งประสิทธิภาพของโฆษณาที่ใกล้เคียงกันจากผู้ลงโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกับที่คุณกำหนด และจำนวนเงินที่คุณเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเข้าถึงพวกเขา (กล่าวคือ สิ่งที่คุณตั้งไว้เป็นงบประมาณของคุณ)
 • ค่าโดยประมาณนี้อาจไม่แมตช์กับข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากร ในข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากรมีข้อมูลที่เหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มอายุน้อย พฤติกรรมผู้ใช้ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากรแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากรนั้นไม่ได้รวมผู้ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งเรารวมในการประเมินของเรา
 • เนื่องด้วยจำนวนของผู้ลงโฆษณาและจำนวนคนบน Facebook เปลี่ยนไปทุกวัน และเนื่องจากเราทำงานกับการปรับปรุงความแม่นยำของการประเมินของเราเสมือนคุณอาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในจำนวนเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป
 • ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงการประเมินเท่านั้น พวกมันมีไว้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าต้องการจ่ายให้กับโฆษณาเท่าใด ไม่ใช่การรับประกันจำนวนคนที่จะมองเห็นโฆษณาของคุณจริงๆ เมื่อมันเริ่มทำงาน

 

โทร 095-940-2345
ติดต่อ Line ID : @indigital (มี@ นะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40indigital
Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

 

ข้อมูลจาก Facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *