ลบหรือบล็อกคนออกจากกลุ่ม

วิธีลบหรือบล็อกสมาชิก คลิก “สมาชิก” ที่ด้าน…
Read more