Twitter สามารถเพิ่มรูปภาพ / GIF หรือวิดีโอ เพื่อรีทวีตได้แล้ว

Twitter ได้ประกาศเพิ่มความสามารถใหม่ ที่อาจจะถูกใจผู้ใช…
Read more