ผู้แทนสหรัฐฯ ส่งจดหมายถึง Facebook ให้หยุดโครงการ Libra ก่อน

Maxine Waters สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐ และประธานคณะ…
Read more