ปั่นยอดผู้ติดตามปลอม มีผลเสียทางการตลาด

ซีเอ็นเอ็นคาดว่าบัญชี Facebook ประมาณ 83 ล้านบัญชีเป็นบ…
Read more