Instagram เปิดตัวปักหมุดคอมเมนต์เพื่อกำหนดทิศทางการสนทนา

Instagram เปิดตัวให้ผู้ใช้ควบคุมการสนทนาบนรูปภาพและวิดี…
Read more