ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ LINE จัดตั้ง ‘บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด’ ให้บริการ Social Finance

ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมกับ LINE จัดตั้งบริษัทที่ร่วมลงทุ…
Read more