fbpx

Dicut & Photoshop [OLD]

รายละเอียด

ไดคัตตัดฉากหลังพื้นใส ตกแต่งภาพ สิว จุดด่างดำต่างๆ สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หรือตามความยากง่ายในการแก้ไข แก้ไขงานเกิน 3 ครั้งเก็บเงินเพิ่มนะคะ  ส่วนราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานสามารถคุยกันได้ค่ะ ส่งงานภายใน 1-3 วันแล้วแต่ความยากง่ายของงาน ส่งมอบงานเป็น ไฟล์ JPEG หรือ PNG

ข้อตกลงในการรับบริการ

  • แจ้งรายละเอียด เช่น ต้องการลบพื้น เปลี่ยนสีพื้น เป็นสีขาว สีอื่น หรือภาพโปร่งใส เป็นต้น
  • แจ้งลักษณะการนำไปใช้งาน
  • จำนวนชิ้นงานกี่ชิ้น
  • ไดคัท พื้นหลังขาวหรือใส
  • เปลี่ยนสีวัตถุหรือสิ่งที่ต้องการเฉพาะจุด
  • Retouch ตกแต่งรูปภาพ
  • Retouch จุดที่ไม่ต้องการบนภาพออกไป
  • ปรับสีภาพเพิ่มแสง
  • ตัดต่อภาพซ้อนภาพ ต่างๆ

*รูปแต่ละรูปจะคิดราคาตามความยากง่ายของรูป สามารถตกลงราคากันก่อนได้ค่ะ


 Indigital มี LINE แล้วนะ

ติดตามเรื่องราวดิจิทัล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID : @indigital