fbpx

วิเคราะห์ดาต้า [OLD]

การวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์ดาต้า (Data Analyst) สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ทำการตลาด ทำความเข้าใจลูกค้าของตัวเองได้มากเท่าไหรก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

รายละเอียดก่อนเริ่มงาน

  1. ต้องบอกรูปแบบงานที่ต้องการ , สามารถสร้าง Template ได้ ,วิเคราะห์ไฟล์ Excel
  2. งานคลังสินค้า ได้ทราบถึง การหมุนเวียนของสิน ต้นทุน การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. งานบัญชี รู้สถานะของทรัพย์สินต่างๆ งานขาย ยอดขาย ,Item , ความสามารถในการขาย
  4. งานอื่นๆก็สามารถวิเคราะห์ได้ ตามรูปแบบที่ต้องการทราบ

 Indigital มี LINE แล้วนะ

ติดตามเรื่องราวดิจิทัล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID : @indigital