ภาพ SMS ข้อความแรกของโลก ถูกขายไปในราคา 5 ล้านบาทบน NFT

ภาพ SMS ข้อความแรกของโลก ถูกขายไปในราคา 5 ล้านบาทบน NFT

Vodafone ได้ทำการเปิดประมูลภาพข้อความแรกของโลกเป็น Toke…
Read more