พบ JavaScript ดึงข้อมูลผู้ใช้จากปลั๊กอิน Login with Facebook ได้ Facebook ทำการแก้ไขแล้ว

JavaScript ของ 3rd Party ที่ฝังอยู่บนหน้าเว็บไซต์ที่มีป…
Read more